Begränsning av övertidsarbetet

Skriftlig fråga 2016/17:570 av Peter Persson (S)

Peter Persson (S)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Fackförbundet Unionen gör varje år beräkningar på statistik från SCB för att kartlägga övertidsarbetet. Årets beräkning visade att i Sverige arbetade sammanlagt 714 000 personer övertid, i snitt 6,2 timmar på en vecka.

Jönköping och Halland är de län där andelen som arbetat övertid är högst i landet. I Jönköpings län säger 18,4 procent att de gjort det, och i Halland är det 18,1 procent.

Stress och arbetsbelastning tillhör de absolut viktigaste arbetsmiljöfrågorna i dag. Övertid ska användas vid tillfälliga arbetstoppar, inte sättas i system. På arbetsplatser där det konsekvent arbetas övertid måste arbetsgivaren anpassa organisationen och anställa fler. För att åstadkomma en god psykosocial arbetsmiljö måste det finnas både tid och resurser för de anställda att göra sitt jobb. Sjukfrånvaron ökar igen och därmed också kostnaderna. Fackliga företrädare menar med rätta att det måste finnas plats för återhämtning i en tid där gränserna mellan arbete och fritid suddas ut. Detta sker på en arbetsmarknad där allt fler glädjande nog vill arbeta heltid men där samtidigt kraven på arbetsprestation ständigt ökar.

Genom att övertid omvandlas till nya tjänster kan arbetslösheten minskas och sysselsättningsgraden öka. Den samlade övertiden ovan motsvarar ungefär 100 000 nya arbetstillfällen. Givetvis behövs ett visst mått av övertid, men rimligen borde åtminstone delar av denna omfattande övertid kunna omvandlas till nya heltidsjobb.

Jag vill därför fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att minska övertidsarbetet i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-12-20 Överlämnad: 2016-12-21 Sista svarsdatum: 2017-01-05 Anmäld: 2017-01-10 Svarsdatum: 2017-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga