Begränsning av den svenska vapenexporten

Skriftlig fråga 2006/07:897 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 21 mars

Fråga

2006/07:897 Begränsning av den svenska vapenexporten

av Ulf Holm (mp)

till statsrådet Sten Tolgfors (m)

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har nyligen redovisat att den svenska vapenexporten ökade med 20 procent till 10,3 miljarder kronor. Framför allt skedde exporten till Sydafrika och till andra EU-länder. På listan över de länder dit exporten ökar mest finns bland annat Pakistan.

I de svenska riktlinjerna anges att tillstånd till utförsel av krigsmateriel inte bör lämnas om mottagarlandet befinner sig i väpnad konflikt, är invecklat i en internationell konflikt som kan leda till en väpnad konflikt eller har inre väpnade oroligheter, vilket handelsministern redogjorde för i svaret på en tidigare skriftlig fråga (2006/07:633). Jag vill gärna begränsa exporten kraftigt och som ett första led inte exportera till länder i krig, vilket gör att såväl USA, England som Pakistan inte bör vara försäljningsländer då de befinner sig i en väpnad konflikt. Tack och lov är jag inte ensam om denna åsikt utan också partier i regeringsalliansen menar ju att vapenexporten ska begränsas. Till exempel har Göran Hägglund (kd) sagt att vapenexporten är ett mått på en regerings moraliska anständighet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet vilka initiativ han kommer att ta för att begränsa den svenska vapenexporten och säkerställa att Sverige inte säljer vapen till länder i väpnad konflikt, till exempel USA och Pakistan.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-03-21 Anmäld: 2007-03-21 Besvarad: 2007-03-28 Svar anmält: 2007-03-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-28)