Begränsad fastighetsavgift för vissa grupper

Skriftlig fråga 2007/08:887 av Engström, Marie (v)

Engström, Marie (v)

den 4 mars

Fråga

2007/08:887 Begränsad fastighetsavgift för vissa grupper

av Marie Engström (v)

till finansminister Anders Borg (m)

I ett förslag som skickats ut på remiss föreslår regeringen en begränsad fastighetsavgift för vissa grupper. I ett pressmeddelande skriver man att systemet nu blir rimligare jämfört med tidigare.

De som föreslås få del av begränsningsregeln är pensionärer och människor som har aktivitets- och sjukersättning. Andra grupper som av olika skäl har låga inkomster utelämnas helt. Det är värt att påpeka att alla grupper tidigare kunde omfattas av en begränsningsregel.

Förslaget, som lätt kan uppfattas som orättvist, innebär dessutom ökat administrativt krångel.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Anders Borg:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att tillskapa en begränsningsregel som upplevs som rimlig och rättvis för alla?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-03-04 Anmäld: 2008-03-04 Besvarad: 2008-03-12 Svar anmält: 2008-03-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-03-12)