Bedrägeriutredningar och finansiella besparingar

Skriftlig fråga 2007/08:84 av Sacrédeus, Lennart (kd)

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 15 oktober

Fråga

2007/08:84 Bedrägeriutredningar och finansiella besparingar

av Lennart Sacrédeus (kd)

till finansminister Anders Borg (m)

Bedrägerier inom skattesystemen och socialförsäkringarna måste ses som mycket allvarliga brott då det innebär att medel som annars tillfallit staten inte kommer denna till del – med följden att satsningar på vård, skola, omsorg och skattesänkningar uteblir.

Skatteverket har länge haft kontrollanter anställda för att i yttersta mån garantera ett lagenligt inflöde till de gemensamma finanserna. På senare år har man även infört kontrollanter på andra områden som hanterar utbetalningar av gemensamma medel, exempelvis inom Försäkringskassan. Mot bakgrund av detta kan det konstateras att Försäkringskassans huvudkontor nyligen föreslog att antalet bedrägerihandläggare i riket ska sänkas med ca 70 procent, från 450 anställda (år 2006) ned till 136.

Den omfattande minskningen skulle ske trots goda resultat med exempelvis underlag för återkrav på 70 miljoner enbart i Stockholm. Försäkringskassans interna beräkningar visar att varje bedrägerihandläggare ger ca 10 kronor tillbaka till staten på varje investerad krona i anställning.

För att säkerställa denna verksamhets positiva effekter på statsfinanserna bör snarare insatserna emot fusket öka, det vill säga man borde ej dra ned de handläggande resurserna. Detta skulle även garantera att de verkligt sjuka får sina ersättningar samtidigt som förtroendet för systemet bevaras.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att utreda och stärka bedrägeriutredningsverksamhetens positiva effekter på statsfinanserna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-10-15 Anmäld: 2007-10-16 Besvarad: 2007-10-24 Svar anmält: 2007-10-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-24)