Bedrägerisatsning inom Försäkringskassan

Skriftlig fråga 2007/08:77 av Enochson, Annelie (kd)

Enochson, Annelie (kd)

den 12 oktober

Fråga

2007/08:77 Bedrägerisatsning inom Försäkringskassan

av Annelie Enochson (kd)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Nya uppgifter gör gällande att minst 20 miljarder kronor ur socialförsäkringarna försvinner som en följd av fusk och felaktiga utbetalningar. Svinnet i de svenska trygghetssystemen är större än man tidigare trott, enligt nya siffror från regeringens delegation mot felaktiga utbetalningar. De borgerliga partierna har alla tydligt deklarerat att man vill satsa på bedrägeribekämpning inom exempelvis Försäkringskassan, vilket välkomnats brett då bedrägerier undergräver förtroendet för socialförsäkringssystemen i Sverige. I dagarna föreslog Försäkringskassans huvudkontor att antalet bedrägerihandläggare i hela landet skulle sänkas till 136. Skulle detta bli verklighet innebär det en drastisk bantning av verksamheten från de 450 bedrägerihandläggare som var anställda så sent som 2006 – detta trots de goda resultat som hittills visats upp: endast i Stockholm har man under 2007 återkrav på 70 miljoner. Interna beräkningar visar att varje anställd bedrägerihandläggare tjänar pengar åt staten då varje på handläggare satsad krona ger ungefär 10 kronor tillbaka till staten, om man ser till återkrav och de ersättningar som annars skulle betalas ut om inte handläggarnas utredningar stoppade utbetalningarna. Till det kommer det preventiva i att personer skulle ha försökt fuska i större utsträckning om inte bedrägerihandläggarna funnits. Jag ställer mig frågan om det är alliansens politik att minska antalet bedrägerihandläggare i Försäkringskassans verksamhet. Regleringsbreven bör snarare öka insatserna emot fusket då detta frigör resurser som kan användas till exempelvis välfärdssatsningar.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa utlovade satsningar mot fusket inom socialförsäkringarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-10-12 Anmäld: 2007-10-16 Besvarad: 2007-10-17 Svar anmält: 2007-10-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-17)