Bedrägeribrott mot äldre

Skriftlig fråga 2019/20:893 av Staffan Eklöf (SD)

Staffan Eklöf (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nya brottskoder hos polisen visar att äldre i mycket hög utsträckning drabbas av bedrägeribrott, enligt uppgifter i tidningen Kommunalarbetaren.

Brott mot äldre och funktionsnedsatta är tarvliga och hänsynslösa. Brottslingarna utnyttjar de äldres och de funktionsnedsattas underläge. Stora delar av deras livsbesparingar kan försvinna, vilket kan vara traumatiskt, och med brottet följer inte sällan en skamkänsla hos den drabbade. Brottslingarna förstör mycket mer än värdet av det de stjäl.

Nationellt bedrägericenter hos polisen prioriterar dessa brott, vilket är bra. Men mer måste göras. Uppenbart är att polisen måste ha tillräckliga resurser och tillräckliga befogenheter för att kunna rekrytera och behålla anställda och för att myndigheten ska fungera väl. Men de aktörer som tillhandahåller dagens och morgondagens tjänster bör också ha ett ansvar för att på ett fungerande sätt informera om riskerna med dessa tjänster. Mer måste även göras för dessa grupper när man planerar samhällsservice. När samhället effektiviseras genom digitalisering och automatisering får man inte glömma grupper av medborgare. När det gäller skattefinansierade tjänster måste det finnas andra möjligheter för dem som inte kan eller vill använda sig av digitala lösningar, eller åtminstone tillgängliga kontaktpersoner som hjälper till. Kontantsystemet i sin helhet måste också värnas.

I det nya ljuset av omfattningen av bedrägeribrott mot gamla och funktionsnedsatta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vad tänker ministern och regeringen göra för att förebygga och förhindra bedrägeribrott mot gamla och funktionsnedsatta och för att lagföra fler bedragare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-05 Överlämnad: 2020-02-06 Anmäld: 2020-02-07 Svarsdatum: 2020-02-12 Sista svarsdatum: 2020-02-12
Svar på skriftlig fråga