bedömning av arbetsskador

Skriftlig fråga 1998/99:757 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)
Fråga 1998/99:757 av Maria Larsson (kd) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om bedömning av arbetsskador

den 21 juni

 

Det är stora skillnader mellan landets försäkringskassor när det gäller att bedöma arbetsskador. I Blekinge blir fyra av tio fall klassade som arbetsskador medan försäkringskassan i Jämtland godkänner sju ärenden av tio.

Under åren 1995 till 1998 avgjordes knappt 74 000 ärenden som arbetsskador av landets försäkringskassor. Av dem godkändes nära 60 % som arbetsskador, visar statistik från Riksförsäkringsverket. Men de regionala skillnaderna mellan kassorna är stora.

Dessa statistiska skillnader indikerar att Riksförsäkringsverket misslyckats med att driva igenom en homogen tillämpning av lagen om arbetsskadeförsäkring. Det finns skäl att tro att länsrätterna bedömer de försäkringskassebeslut som överklagas mycket olika.

Det är mycket alarmerande att inte alla medborgare i landet tillförsäkras rätten att få en likvärdig bedömning vid ansökan om arbetsskada.

 

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att komma till rätta med problemet?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-06-21 Besvarad: 1999-07-28 Anmäld: 1999-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga