Bättre solenergiteknik

Skriftlig fråga 2006/07:1249 av Lindholm, Jan (mp)

Lindholm, Jan (mp)

den 25 maj

Fråga

2006/07:1249 Bättre solenergiteknik

av Jan Lindholm (mp)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Under statsministerns besök i USA var klimatfrågan ett genomgående tema. Under besöket på NREL i Denver Colorado gavs en översiktlig beskrivning av samarbetet mellan Sverige och USA på solenergiområdet. Bland annat beskrevs det mångåriga samarbetet mellan Solar Energy Research Center (SERC) på Högskolan Dalarna och NREL. SERC är ett världsledande centrum för utbildning och forskning inom solenergi med bland annat en masterutbildning av omvittnat hög kvalitet.

FN:s klimatpanel har som väntat grovt underskattat ökningen av CO2-utsläppen vilket innebär att behoven av snabba globala åtgärder är stora. Solenergi erbjuder snabba lösningar. Den kan användas småskaligt utan komplicerad infrastruktur och har få negativa biverkningar. Effekterna av ett förändrat klimat gör att sårbarhetsfrågan blir allt viktigare vid teknikval.

Samarbetet mellan NREL och SERC har haft positiva effekter på kunskapsutvecklingen i USA och Europa men klimatutmaningen ställer allt högre krav och tiden blir allt dyrbarare. Att skapa ett fördjupat samarbete USA–Europa i form av ett virtual center of excellence för forskning och utbildning inom området solenergi är därför av högsta prioritet. Sverige bör med sitt kunnande spela en tydlig roll i det arbetet.

Mot bakgrund av den information statsministern erhöll under besöket på NREL vill jag fråga:

Har statsministern för avsikt att verka för konkreta åtgärder som att se till att det center of excellence på solenergiområdet som forskningen och utbildningen efterlyser kommer att komma till stånd och då självklart med svensk medverkan?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-05-25 Anmäld: 2007-05-28 Besvarad: 2007-05-30 Svar anmält: 2007-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-30)