Bättre samordning av satsningar inom life science

Skriftlig fråga 2011/12:477 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 22 mars

Fråga

2011/12:477 Bättre samordning av satsningar inom life science

av Krister Örnfjäder (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Storbritannien genomför nu en stor satsning på life science för att stödja utvecklingen inom branschen. För att de svenska life science-företagen ska utvecklas behövs en betydligt bättre samordning än i dagsläget. Där kan den brittiska satsningen vara en förebild.

Inom Utbildningsdepartementet förbereds nu en forskningsproposition. Min förhoppning är att den kommer att innehålla åtgärder som innebär att vi får en mera effektiv forskning och förbättrat samspel mellan vård och forskning. Det är åtgärder som i förlängningen leder till att forskningen kan omsättas i praktiken så att innovationerna når ut på marknaden. På det sättet kan vi få flera effekter, som till exempel konkurrenskraftiga existerande företag, nya företag och fler arbetstillfällen i Sverige.

Jag vill därför fråga utbildningsministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förbättra samordningen av insatserna för life science?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-03-22 Anmäld: 2012-03-22 Besvarad: 2012-03-28 Svar anmält: 2012-03-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-03-28)