Bättre möjligheter till skadestånd och brottsofferersättning

Skriftlig fråga 2008/09:680 av Sacrédeus, Lennart (kd)

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 27 februari

Fråga

2008/09:680 Bättre möjligheter till skadestånd och brottsofferersättning

av Lennart Sacrédeus (kd)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Den som begått och dömts för ett brott är i många fall också skyldig att betala skadestånd till offret. Bedömningen handläggs och beslutas av domstol. Om den som begått brottet saknar förmåga att betala, kan brottsoffret ersättas via privat försäkring eller brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Denna ersättning kan även ansökas då förövaren är okänd. I första hand ersätts då psykiska och fysiska skador, sjukvårdskostnader, inkomstförlust, sveda och värk och så vidare. Ett antal brott medför rätt till ersättning för kränkning.

Ett stort problem är att det åligger brottsoffret att själv tillse att hon eller han erhåller det skadestånd som utdömts alternativt försäkringspengar eller brottsskadeersättning. För många ska detta bevakas under en mycket svår period i livet. Ett exempel på detta, från mitt hemlän Dalarna, är hur mamman till den 15-åriga flicka som den 18 februari för ett år sedan hittades mördad på en byggarbetsplats i Mora ännu inte fått någon ersättning. Kronofogden, som är skyldigt att inkräva skadeståndet, har inte agerat. Om det visar sig att det inte finns några pengar att mäta ut, kan mamman även behöva vända sig till försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten.

Det kan inte vara meningen att brottsoffren själva ska behöva ansöka om detta, utan här menar jag att samhället har en grundläggande uppgift att stödja, hjälpa och framför allt underlätta att den drabbade får ersättning i samtliga fall. Jag kan bara hålla med mamman, som i medierna uttryckt: Det här borde komma automatiskt. Eller också borde man få hjälp av ett ombud, som tar kontakter och vet hur det går till.

Vad avser justitieministern att vidta för åtgärder för att underlätta för brottsoffer vad gäller utbetalning av skadestånd och brottsskadeersättning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-02-27 Anmäld: 2009-02-27 Besvarad: 2009-03-05 Svar anmält: 2009-03-09
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-05)