Bättre mobiltäckning på landsbygden

Skriftlig fråga 2013/14:272 av Omanovic, Jasenko (S)

Omanovic, Jasenko (S)

den 19 december

Fråga

2013/14:272 Bättre mobiltäckning på landsbygden

av Jasenko Omanovic (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Frågan om bättre mobiltäckning på landsbygden har diskuterats flitigt i riksdagen, eftersom problemen med dålig mobiltäckning växer och har blivit ett allt större problem för människor som bor och arbetar i glesbygden. För att situationen ska bli bättre krävs det verkliga initiativ från regeringen. Det går inte att gömma sig bakom marknaden, som uppenbart väljer bort landsbygden.

Det som regeringen hittills har föreslagit för att lösa problemen är självklarheter, som myndigheterna rimligen ska göra utan särskilda regeringsbeslut, och åtgärder som inte förändrar sakläget.

De mest uppenbara och viktigaste åtgärderna för att snabbt kunna förbättra mobiltäckningen har regeringen valt att inte ta med i sitt åtgärdsprogram.

Det handlar om förslagen att förlänga kraven på yttäckning för mobiltelefoni för 900 MHz så att tillstånden gäller även efter år 2015 och om möjligheten att använda mobiltelefonin igen på 450-nätet. Kraven på yttäckning måste dessutom definieras tydligare och vara mätbara så att det går att kontrollera hur de efterlevs.

Kommer statsrådet att vidta åtgärder för bättre mobiltäckning på landsbygden enligt ovan?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-19 Anmäld: 2013-12-20 Besvarad: 2014-01-10 Svar anmält: 2014-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-10)