Bättre kunskap om orsakerna till skolbränder

Skriftlig fråga 2007/08:1294 av Sandberg, Gunnar (s)

Sandberg, Gunnar (s)

den 4 juni

Fråga

2007/08:1294 Bättre kunskap om orsakerna till skolbränder

av Gunnar Sandberg (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

På några år har antalet bränder i skolor ökat kraftigt så att det brinner en skola om dagen i landet. Två tredjedelar av de anlagda bränderna anläggs av barn och ungdomar. Detta innebär betydande kostnader för kommuner, men också för övriga samhället.

Att anlägga skolor i brand är ett brott som också äventyrar människors liv. Då de inblandade oftast är unga är det särskilt angeläget att agera för att förhindra fortsatt brottslig verksamhet. Det handlar om att man på ett tidigt stadium upptäcker en elev som klottrar, krossar glas eller ägnar sig åt någon annan form av skadegörelse. Erfarenheterna från bland annat Göteborg visar att om man inte tar sådana signaler på allvar kan konsekvenserna bli förödande.

Det är tydligt att det saknas ordentliga kunskaper om varför det är allt vanligare att ungdomar sätter skolor, fritidsgårdar och dagis i brand. Är det fråga om obetänksamhet, saknar ungdomarna insikt om konsekvenserna av en brand eller struntar de helt enkelt i det? Det behövs alltså mer forskning inom området för att kunna förebygga denna typ av bränder. Svenska Brandskyddsföreningen har startat ett femårigt brandforskningsprojekt om anlagda bränder i samarbete med främst försäkringsbolag. Om barn och ungdomar ägnar sig åt brottslig verksamhet är det i högsta grad en fråga för sociala myndigheter. Därför borde de intressera sig för orsakerna för skolbränder.

Min fråga till socialministern är:

Avser socialministern att initiera forskning om orsakerna till att unga personer anlägger bränder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-04 Anmäld: 2008-06-04 Besvarad: 2008-06-11 Svar anmält: 2008-06-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-11)