Bättre kontroll av hälsokostprodukter

Skriftlig fråga 2012/13:21 av Sandberg, Gunnar (S)

Sandberg, Gunnar (S)

den 3 oktober

Fråga

2012/13:21 Bättre kontroll av hälsokostprodukter

av Gunnar Sandberg (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Bruket av kosttillskott, som prestationshöjande preparat och bantningsprodukter, har medfört ett tiotal dopningsfall inom svensk idrott. Det handlar inte bara om bruket av produkter med dopningsklassade substanser, utan sådana substanser förekommer också i olika typer av läkemedelsliknande ämnen och kan ingå i kosttillskott.

Livsmedelsverket publicerade 2011 en studie av kosttillskott som säljs på svenska internetsidor. Den visade att 41 av 43 produkter inte uppfyllde Livsmedelsverkets krav på märkning. En majoritet av produkterna hade också andra oacceptabla brister.

Läkemedelslagen utgör normalt inget hinder mot spridning av läkemedelssubstanser i andra produkter, medan livsmedelslagen föreskriver en hög skyddsnivå för hälsan. I tillämpningen av dessa båda lagar utgår man från att producenterna tar sitt ansvar.

Det är kommunala miljö- och hälsoskyddsförvaltningar som har kontrollansvaret för de produkter som säljs. Ett eventuellt saluförbud måste beslutas av varje enskild kommun och dessutom riktas mot varje enskilt företag, vilket är ett orimligt sätt att hantera hälsofarliga produkter.

Att otillåtna medel finns i hälsokost beror på svagheter i regleringen av marknaden samt på brister i samspelet mellan myndigheter. Detta utnyttjas av oseriösa företagare i branschen.

Avser socialministern att vidta åtgärder för att effektivisera kontrollen av hälsokostprodukter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-10-03 Anmäld: 2012-10-04 Besvarad: 2012-10-16 Svar anmält: 2012-10-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-10-16)