Bättre förutsättningar för medicinsk evakuering i internationella insatser

Skriftlig fråga 2007/08:221 av Lindestam, Åsa (s)

Lindestam, Åsa (s)

den 2 november

Fråga

2007/08:221 Bättre förutsättningar för medicinsk evakuering i internationella insatser

av Åsa Lindestam (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Försvarsdepartementet bad den 16 oktober Försvarsmakten att till den 31 oktober redovisa vilka åtgärder som vidtagits och som kommer att vidtas för att komma till rätta med brister avseende tillgången till medicinsk vård och evakuering. Det handlade om tillgången på transportresurser av skadade eller sjuka under övervakning av medicinsk personal och utrustning, särskilt avseende insatsen i Afghanistan samt för den nordiska stridsgruppen.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsministern hur han bedömer läget och vad han anser kan göras ytterligare, särskilt avseende tillgången till medicinsk evakuering för de internationella insatserna.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-11-02 Anmäld: 2007-11-02 Besvarad: 2007-11-07 Svar anmält: 2007-11-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-07)