Bättre förhållanden för utländska bärplockare

Skriftlig fråga 2014/15:769 av Ulf Berg (M)

Ulf Berg (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Bärplockningssäsongen står för dörren. I år förväntas det bli ett bra år med mycket bär i skogarna. För någon vecka sedan hade Migrationsverket fått in över 4 000 ansökningar om arbetstillstånd för bärplockare vilket är närmare 25 procent fler än vid samma tid förra året.

Det har gjorts insatser på senare år för att förbättra förhållandena för bärplockarna. Exempelvis måste utomeuropeiska bemanningsföretag som anställer plockare numera följa svenska kollektivavtal.

Men även om situationen har blivit bättre är det inte ovanligt att bärplockare utnyttjas av oseriösa aktörer. Detta får efterverkningar i flera led. Bärplockare tvingas arbeta under oskäliga villkor, markägare drabbas och i slutändan utsätts även tredjeman för risker då det uppstår brister i livsmedelskontrollen.

En översyn kring vilka förbättringar som behöver göras för att skapa drägliga förhållanden i skogarna är direkt nödvändig. En sådan översyn måste även ta hänsyn till de markägare som drabbas när bärplockare slår upp läger i skogen utan att ha begärt tillstånd.

Att avhysa bärplockarna innebär identifiering, avgifter till Kronofogdemyndigheten och en omfattande byråkratisk process. För de markägare som saknar stora ekonomiska marginaler kan detta bli alltför kostsamt.

Justitieministern har tidigare aviserat striktare kontroller av bärföretagen och skarpare straff.  

 Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson blir därmed:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att skapa en bättre och mer rättssäker situation för bärplockare och markägare?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-08-24 Överlämnad: 2015-08-25 Anmäld: 2015-08-27 Svarsdatum: 2015-09-08 Sista svarsdatum: 2015-09-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga