båttransporter

Skriftlig fråga 2002/03:595 av Jóhannesson , Berit (v)

Jóhannesson , Berit (v)

den 28 februari

Fråga 2002/03:595

av Berit Jóhannesson (v) till näringsminister Leif Pagrotsky om båttransporter

Det har bekräftats att flera svenska rederier hjälper utländska stater att transportera krigsmateriel och trupp till bland annat Persiska viken. Trots att Sverige tillhör ett av de länder som har det mest långtgående regelverket när det gäller förmedling av krigsmateriel tycks det i dag inte finnas någon som helst lagmässig möjlighet för svenska myndigheter att kontrollera denna verksamhet. Samtidigt som det är upprörande att se hur svensk transportkapacitet utnyttjas i de krigsförberedelser som USA och Storbritannien just nu genomför vid Iraks gränser, är det frustrerande att upptäcka Sveriges maktlöshet i frågan. Enligt mig finns ingen principiell skillnad mellan att skicka svensk eller utländsk krigsmateriel till parter som är inblandade i en pågående konflikt. Transportverksamhet borde inkluderas inom ramen för det svenska regelverket för krigsmateriel.

Jag vill fråga näringsminister Leif Pagrotsky:

Vad avser ministern att göra för att förmedling av krigsmateriel genom exempelvis båttransporter ska regleras?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-02-28 Anmäld: 2003-03-03 Besvarad: 2003-03-05 Svar anmält: 2003-03-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-03-05)