Batteriskandaler

Skriftlig fråga 2019/20:871 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Avfall från batterier har ökat och kommer att öka i volym.

I Örebro län har nu flera miljöskandaler avslöjats. Grova miljöbrott har uppdagats där flera hundra ton miljöfarligt batteriavfall dumpats på åkrar. Företag har till kommunen anmält att man bedriver verksamhet där man tar emot och sorterar miljöfarligt avfall. I stället dumpar man det utan någon form av omhändertagande rakt i naturen.

Kommuner har överlåtit till dessa oseriösa företag att mot betalning transportera bort och ta hand om avfallet. Detta avfall har i stället grävts ned och lämnats stående i naturen. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Vad avser ministern att ta för initiativ för att miljöfarligt avfall inte på detta sätt ska kunna hamna i naturen och förgifta vår miljö?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-03 Överlämnad: 2020-02-04 Anmäld: 2020-02-05 Svarsdatum: 2020-02-12 Sista svarsdatum: 2020-02-12
Svar på skriftlig fråga