Båtskatt

Skriftlig fråga 2005/06:1557 av Johansson, Jörgen (c)

Johansson, Jörgen (c)

den 8 maj

Fråga 2005/06:1557 av Jörgen Johansson (c) till finansminister Pär Nuder (s)

Båtskatt

I vårvädret är det många som tillbringar sin fritid med att vårrusta fritidsbåten. I Sverige finns i dag drygt 700 000 fritidsbåtar. Det är alltså en stor folkrörelse som nu börjar sin högsäsong. I likhet med tidigare år framstår hotet om båtregister och därpå följande båtskatt som ett hot. Hotet är dels gentemot den enskilde båtägaren, dels mot kust- och skärgårdsbygden som under ett antal korta sommarmånader ska tillgodogöra sig den årliga inkomsten. En båtskatt framstår därmed som ett övergrepp gentemot flera befolkningsgrupper i samhället.

Båtfolkets konsumtion under sommarmånaderna beräknas till 15 miljarder kronor vilket är en viktig del av den kustnära befolkningens inkomster och därmed möjlighet att bo kvar i sin hembygd. I dagens situation @ med full vetorätt för regeringens stödpartier @ framstår regeringens löften, i ena eller andra riktningen, som tämligen opålitliga. Trots det måste ett tydligt besked ges hur framtiden ser ut för båtfolket och den folkrörelse som den här gruppen otvivelaktigt utgör.

Min fråga till finansministern är:

Hur ser finansministern på kravet om båtskatt för den folkrörelse som båtfolket utgör?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-08 Anmäld: 2006-05-09 Besvarad: 2006-05-17 Svar anmält: 2006-05-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-17)