Båtnäringen och strandskyddet

Skriftlig fråga 2008/09:7 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 17 september

Fråga

2008/09:7 Båtnäringen och strandskyddet

av Krister Örnfjäder (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Ett förslag till lättnader i strandskyddet är nu ute på remiss. Av remissförslaget framgår det att båtnäringen måste ansöka om dispens från strandskyddet vilket företag inom exempelvis skogsbruket, renskötseln, jordbruket eller fisket inte behöver. Lagstiftaren väljer att göra en åtskillnad mellan de olika näringarna. Det är svårt att förstå på vilka grunder som detta sker. Det nya lagförslaget förhindrar etableringar av nya marinor och annan verksamhet som hänger samman med båtnäringen.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att samma strandskyddsregler ska gälla för båtnäringen som för skogsbruket, renskötseln, jordbruket eller fisket?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-17 Anmäld: 2008-09-22 Besvarad: 2008-09-24 Svar anmält: 2008-09-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-24)