Basel 2-överenskommelsens konsekvenser för bostadsmarknaden

Skriftlig fråga 2007/08:308 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 21 november

Fråga

2007/08:308 Basel 2-överenskommelsens konsekvenser för bostadsmarknaden

av Ameer Sachet (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Den 1 februari 2007 trädde ett nytt regelverk om kapitaltäckning i kraft, enligt den så kallade Basel 2-överenskommelsen. Regelverket ger banker och kreditinstitut ökade möjligheter att använda olika metoder för att beräkna hur mycket kapital banken måste hålla för en viss kredit. Metoderna bedömer både risken för att förlora pengar och förlustens storlek. De tar hänsyn både till kundens betalningsförmåga och till säkerhetens värde. Enkelt utryckt kan man säga att ju högre risk, desto högre kapitaltäckning och ju lägre risk, desto lägre täckning. En uppenbar konsekvens av regelverket lär bli att det blir dyrare för banken att låna ut pengar till högre risker, till exempel till fastighetsföretag med sämre betalningsförmåga och lägre fastighetsvärden. Byggande och köp av både flerfamiljsfastigheter och villor i glesbygd kan komma att missgynnas.

Hur avser statsrådet att följa Basel 2-överenskommelsens påverkan på bostadsmarknaden och förhindra en eventuell negativ påverkan på glesbygden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-21 Anmäld: 2007-11-21 Besvarad: 2007-11-28 Svar anmält: 2007-11-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-11-28)