Bärskatt

Skriftlig fråga 2005/06:1963 av Zakrisson, Kristina (s)

Zakrisson, Kristina (s)

den 1 augusti

Fråga 2005/06:1963 av Kristina Zakrisson (s) till finansminister Pär Nuder (s)

Bärskatt

Bärplockningen är i full gång och snart är högsäsongen här. För många innebär det möjlighet att komma ut i naturen och samtidigt tjäna lite pengar.

I många delar av landet finns stora områden där tillgången på bär är stor. Norrbottens län är en region där dessa naturtillgångar finns i stor omfattning. Det är viktigt att det finns ekonomiska incitament att ta till vara de bär som finns, så att de inte går till spillo.

Det är i dag tillåtet att plocka och sälja bär till ett värde av 5 000 kr utan att beskattas. Trots att bärpriserna höjts har ingen justering av det skattefria beloppet gjorts. Därmed har lönsamheten minskat i samma takt som priset har ökat.

Vad avser finansministern att göra för att anpassa gällande gräns till dagens förutsättningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-01 Besvarad: 2006-08-08 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-08-08)