Bärplockare och arbetskraftsinvandring

Skriftlig fråga 2011/12:715 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 25 juli

Fråga

2011/12:715 Bärplockare och arbetskraftsinvandring

av Anders Karlsson (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

År 2011 infördes nya riktlinjer som ska skydda bärplockarnas rättigheter, bland annat rätt till lön även om bärsäsongen blir dålig. Dessa riktlinjer gäller för utomeuropeiska plockare. Bärplockare från EU:s medlemsländer skyddas uppenbarligen inte av det som genomfördes 2011. På flera platser har det i sommar utspelat sig nya tragedier där migranterna har farit illa, ortsbefolkningen har blivit upprörd och där slutligen lokala myndigheter tvingats göra olika insatser för att reda upp i eländet.

Bekymren är sannolikt inte över. Fram till den 13 juli i år har Migrationsverket gett tillstånd till drygt 5 600 utomeuropeiska plockare. Men hur många de europeiska plockarna är vet ingen. Bäruppköparna är också oroade eftersom de säger sig inte ha en infrastruktur för att ta emot mer än ca 4 000 plockare. Det kommer inte att finnas tillräckligt med bär eller godkända bostäder och bilar, menar bäruppköparna. Nya tältläger och ej fungerande sanitära inrättningar kan bli följden, liksom åverkan på skog och mark.

Flera års bekymmer i de svenska bärskogarna visar på att regeringen och miljöpartiet inte har tagit frågan om arbetskraftsimmigration på allvar. I stället för klara regelverk samt samordning och beredskap från olika myndigheters sida har man låtit saker och ting flyta för att sedan göra desperata ryck när problem har uppstått. En sidoeffekt är tyvärr att regeringen och Miljöpartiet genom sin underlåtenhet och naivitet både stärkt och spritt rasism och främlingsfientlighet.

Genom vilka åtgärder inom sitt ansvarsområde avser statsrådet att skapa ordning och reda samt motverka främlingsfientliga reaktioner i bärskogarna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-07-25 Besvarad: 2012-08-13 Svar anmält: 2012-08-16 Anmäld: 2012-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-08-13)