Barnvaccinationsprogrammet och hepatit B

Skriftlig fråga 2012/13:52 av Lundh Sammeli, Fredrik (S)

Lundh Sammeli, Fredrik (S)

den 19 oktober

Fråga

2012/13:52 Barnvaccinationsprogrammet och hepatit B

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Världshälsoorganisationen, WHO, har sedan 1992 rekommenderat att låta hepatit B ingå i länders barnvaccinationsprogram. I Europa är Sverige ett av få länder som ännu inte följt den rekommendationen mot gulsot, hepatit B.

Risken för att smittas av hepatit B ökar i dag i Sverige, och i snart tio års tid har antalet fall legat på ca 1 500 per år i landet. Ju yngre barnet är, desto större är risken för kronisk infektion. Nyfödda som smittas löper 90 procents risk, barn i ettårsåldern 50 procents risk och barn i dagisålder 20 procents risk, enligt Smittskyddsinstitutet.

Hepatit B klassas som en samhällsfarlig sjukdom, men vaccination rekommenderas i dag endast till dem som ingår i riskgrupperna, barn i familjer från länder där sjukdomen är vanligt förekommande, missbrukare som använder sprutor och män som har sex med män. Men trots detta nås inte alltid barnen, och upplägget är stigmatiserande.

Några landsting har i dag valt att gå före, däribland Norrbottens läns landsting, där man infört gratis vaccination till alla barn. Detta är bra, och bedömningen man gör är att kostnaden understiger de långsiktiga vinsterna av färre infekterade av hepatit B.

Jag anser att det är hög tid att Sverige som helhet följer Norrbottens linje och inför hepatit B i det svenska barnvaccinationsprogrammet. På så sätt ökas skyddet, samhällsförlusterna minskar och sjukvården blir mer jämlik.

Avser socialministern att verka för att regeringen fattar beslut om att införa hepatit B som en del av det svenska barnvaccinationsprogrammet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-10-19 Anmäld: 2012-10-19 Besvarad: 2012-10-24 Svar anmält: 2012-10-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-10-24)