barnskötarnas roll i förskoleverksamheten

Skriftlig fråga 1999/2000:419 av Fagerström, Ann-Marie (s)

Fagerström, Ann-Marie (s)

den 23 december

Fråga 1999/2000:419

av Ann-Marie Fagerström (s) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om barnskötarnas roll i förskoleverksamheten

I dagarna har det framgått att Sverige har bäst förskoleverksamhet av samtliga OECD-länder. Onekligen är det ett mycket gott betyg som vi ska vara stolta över. Förskolan måste dock fortsätta utvecklas. En av orsakerna till att vår förskola är så bra är med all säkerhet sammansättningen av den personal som arbetar där. Jag anser att kombinationen av personalgrupper i verksamheten är mycket bra för barnens utveckling. Förskolelärarna och fritidspedagogernas pedagogiska utbildning tillsammans med barnskötarna som tillgodoser barnets vårdande behov. Tillsammans utgör dessa yrkesgrupper ett starkt team som tillgodoser ett barns alla behov för att kunna ta till sig det lärande som krävs för att kunna bli en trygg människa och få en allsidig utveckling.

Dessvärre blir det mer och mer vanligt att barnskötarnas roll inte anses lika viktig längre. Många kommuner tolkar den nya läroplanen på ett sätt som gör barnskötarna övertaliga. Detta sker i en allt större omfattning. I vissa kommuner har politiker tydligt uttalat att barnskötarna ska bort på sikt. Min fråga till skolminister Ingegerd Wärnersson är följande.

Avser statsrådet verka för att tjänsten som barnskötare ska finnas kvar inom förskoleverksamheten även i fortsättningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-12-23 Anmäld: 2000-01-18 Besvarad: 2000-01-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-01-19)