Barnskötarnas roll i förskolan

Skriftlig fråga 2005/06:911 av Gille, Agneta (s)

Gille, Agneta (s)

den 1 februari

Fråga 2005/06:911 av Agneta Gille (s) till statsrådet Lena Hallengren (s)

Barnskötarnas roll i förskolan

Det är angeläget att det även i fortsättningen finns olika yrkesgrupper för barnen i förskolan, både förskollärare och barnskötare. Debatten om hur, och med vilka yrkesgrupper, förskolan ska verka har varit och är fortfarande intensiv. Detta skapar givetvis oro bland såväl personal som föräldrar.

Att både barnskötare och förskollärare behövs är min uppfattning. Men nu uppmärksammas främst förskollärarna i många kommuner och därmed ställer alltfler barnskötare frågan om deras yrkesgrupp kommer att försvinna från förskolan. Regeringen har aviserat en ny utbildning för barnskötare, men vad gäller för de barnskötare som nu arbetar inom förskolan och som inte vill eller kan gå en utbildning?

Det är viktigt att man i debatten och diskussionerna kring förskolan omtalar att det finns flera yrkesgrupper inom förskolan och att dessa tillsammans bidrar till att göra förskolan till en trygg verksamhet för barnen.

Min fråga är om statsrådet även fortsättningsvis är beredd att se till att både barnskötare och förskollärare kommer att finnas inom förskolans ram.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-02-01 Anmäld: 2006-02-01 Besvarad: 2006-02-08 Svar anmält: 2006-02-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-08)