barnskötarnas framtid inom förskolan

Skriftlig fråga 1997/98:1076 av Sigurdsdóttir, Ingibjörg (s)

Sigurdsdóttir, Ingibjörg (s)
Fråga 1997/98:1076 av Ingibjörg Sigurdsdóttir (s) till statsrådet Ylva Johansson om barnskötarnas framtid inom förskolan

den 7 september

Läroplan för förskolan fastställdes under vårriksdagen, det känns bra att förskolan intar en rättmätig plats inom utbildningssystemet. Förskolans pedagogiska roll stärks därmed.

I förskolans verksamhet arbetar både förskollärare med högskolepedagogik och barnskötare med omsorgspedagogik, det är viktigt med en välutbildad personal även inom förskolans område.

Många barnskötare väljer att vidareutbilda sig efter ett antal år inom yrket. För andra kan det vara en omöjlighet, orsakerna till det kan vara flera.

Samhället fortsätter att utbilda barnskötare vid gymnasiernas barn- och utbildningsprogram vilket är nödvändigt bl.a. med tanke på de pensionsavgångar som kommer att ske inom inte alltför avlägsen framtid.

Nu finns det emellertid en stor oro bland barnskötare att bli överflödiga, det visar sig redan nu i form av att de oftare får vikariat i stället för tillsvidareanställning.

Min fråga till statsrådet är:

Ämnar statsrådet vidtaga några åtgärder för att yrkeskåren barnskötare skall finnas kvar även i framtidens förskola?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-09-07 Anmäld: 1998-09-14 Besvarad: 1998-09-16
Svar på skriftlig fråga