Barns utsatthet i utlänningslagen

Skriftlig fråga 2007/08:1463 av Larsson, Nina (fp)

Larsson, Nina (fp)

den 9 juli

Fråga

2007/08:1463 Barns utsatthet i utlänningslagen

av Nina Larsson (fp)

till statsrådet Tobias Billström (m)

I en skrivelse till regeringen har Barnombudsmannen reagerat på det faktum att föräldrar tvingas lämna sina barn och resa till sitt hemland eller annat land för att där ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning. I sin verksamhets- och utgiftsprognos har Migrationsverket också uppmärksammat problemet och har framfört till regeringen att man vill ha utökade möjligheter att bevilja uppehållstillstånd för att inte splittra familjer. Den svenska utlänningslagen strider även mot barnkonventionens artiklarna 3, 9 och 10.

Undantag från regeln kan göras om det förväntas krävas mer än sex månader för att personen ska få uppehållstillstånd i Sverige. Samtidigt kan vi även konstatera att det finns skillnader i bedömningar som rör familjeåterföreningar. En del behöver inte lämna Sverige, medan andra måste göra det, i flera fall blir barnen utan sin ena förälder under en känslig tid i barnens utveckling.

Jag vill fråga statsrådet Tobias Billström:

Är statsrådet beredd att verka för att verkställighetsreglernas utformning i utlänningslagen ändras så att familjer inte behöver splittras under processen för att få uppehållstillstånd i Sverige på grund av familjeanknytning?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-07-09 Besvarad: 2008-07-30 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-30)