Barns skydd mot sexualbrott

Skriftlig fråga 2019/20:922 av Arman Teimouri (L)

Arman Teimouri (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Både flickor och pojkar kan vara offer för sexuella övergrepp. Förövaren kan vara kvinna eller man. Den som utsätter barn för sexuella övergrepp känner oftast barnet. Sammantaget är barn särskilt utsatta när det gäller sexualbrott.

Därför är det särskilt oroande att ta del av Brottsförebyggande rådets statistik över anmälda brott mot barn. I region Bergslagen kan jag notera att anmälda brott avseende köp av sexuell handling av barn under 18 år ökat med 316 procent, från 19 anmälda 2018 till 60 anmälda 2019 (67 procent i riket). Utnyttjande av barn under 18 år för sexuell posering har ökat med 11 procent, från 103 till 114 anmälda (34 procent i riket). Även internetrelaterat barnpornografibrott har ökat med 209 procent, från 53 till 111 anmälda (60 procent i riket). Statistiken talar sitt tydliga språk och Liberalerna anser därför att Sverige behöver en nationell strategi mot våld mot barn som inkluderar sexualbrott.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser regeringen att genomföra, både på kort och lång sikt, för att stärka barns skydd när det gäller sexualbrott?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-07 Överlämnad: 2020-02-09 Anmäld: 2020-02-11 Svarsdatum: 2020-02-19 Sista svarsdatum: 2020-02-19
Svar på skriftlig fråga