barns rätt att välja skola

Skriftlig fråga 2000/01:1168 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)

den 3 maj

Fråga 2000/01:1168

av Sonja Fransson (s) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om barns rätt att välja skola

Rätten att välja skola regleras i skollagen (1985:1100). Som förälder och vårdnadshavare har man rätt att välja skola för sitt barn. Man kan antingen välja en kommunal skola eller en fristående skola. Så är lagen beskaffad för en del, men inte för alla. När det gäller barn med särskilda behov så kan en skola vägra att ta emot denna elev för att den kostar för mycket. Detta fick vi se tydliga exempel på i ett TV-program häromkvällen.

I lagen om fristående skolor står det under § 2: "Skolan står öppen för alla barn som enligt denna lag har rätt till utbildning inom motsvarande skolform i det offentliga skolväsendet, med undantag för sådana barn vilkas mottagande skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för skolan."

Detta anser jag vara en diskriminerande lagtext som tydligt strider mot 6 § i FN:s standardregler om utbildning. Vem väljer? Hur känns det att bli bortvald?

Statsrådet har vid ett tidigare tillfälle hänvisat till den översyn av lagen för fristående skolor som nu pågår.

Med detta som bakgrund är min fråga till statsrådet:

Avser statsrådet i denna översyn ändra lagen så att alla barn och föräldrar i praktiken får lika rätt att välja skola?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-05-08 Anmäld: 2001-05-15 Besvarad: 2001-05-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-05-16)