Barns övergång från förskola till förskoleklass samt särskolan

Skriftlig fråga 2018/19:348 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Liberalerna har uppmärksammats på ett problem som uppstår i vissa kommuner där barn i förskolan inte kan erbjudas plats i förskoleklass, trots att den skolformen numera är obligatorisk. Detta gäller barn som ska börja i särskolan i årskurs 1, men som bor i en kommun där det inte finns någon förskoleklass för elever som ska vidare till särskolan. Det är uppenbart att dessa barn riskerar att falla mellan stolarna eftersom det i flera kommuner saknas rutiner, beredskap och även förskoleklasser för de berörda eleverna.

Förskolans pedagogiska uppdrag är avgörande, men det är också viktigt att alla barn oavsett stödbehov kan erbjudas plats i förskoleklass som förbereder barnen till skolans årskurs 1.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att även barn som ska börja i särskolan kan tillförsäkras plats i förberedelseklass efter förskolan och innan särskolan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-04 Överlämnad: 2019-03-05 Anmäld: 2019-03-06 Svarsdatum: 2019-03-13 Sista svarsdatum: 2019-03-13
Svar på skriftlig fråga