Barns och ungdomars utsatthet inom vården

Skriftlig fråga 2006/07:1398 av Lundqvist-Brömster, Maria (fp)

Lundqvist-Brömster, Maria (fp)

den 19 juni

Fråga

2006/07:1398 Barns och ungdomars utsatthet inom vården

av Maria Lundqvist-Brömster (fp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Många utsatta barn i Sverige får inte den hjälp inom barn- och ungdomspsykiatrin som de enligt hälso- och sjukvårdslagen är berättigade till. Detta kan läsas i en rapport från Bris.

Ett stort antal av de ungdomar som ingår i studien mår mycket dåligt psykiskt. De har självmordstankar, tvångstankar och ångest. Många av ungdomarna lider av ätstörningar, självskadebeteende eller depression. I många fall berättar inte ungdomarna för barn- och ungdomspsykiatrin om bakgrunden till sina svåra symtom, som ofta härrör från familjesituationen, i och med att föräldrarna oftast deltar i behandlingen eller blir informerade i efterhand om vad barnen berättat.

Barn och ungdomar ska ha rätt till en egen kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin utan att förälder informeras. Den lagstiftning som barn- och ungdomspsykiatrin har att ta hänsyn till är bland annat förutom hälso- och sjukvårdslagen, föräldrabalken och sekretesslagen.

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter ska barnets bästa sättas i främsta rummet. De ovan nämnda lagtexterna måste i större utsträckning än vad som görs i dag tillämpas i enlighet med konventionen.

Min fråga till socialministern är:

Kommer socialministern att göra en översyn av regleringen av barns och ungdomars ställning inom vården för att stärka rätten till hjälp och behandling för ungdomar som är särskilt utsatta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-19 Anmäld: 2007-06-19 Besvarad: 2007-07-03 Svar anmält: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-03)