Barns och ungdomars intresse för teknik och vetenskap

Skriftlig fråga 2007/08:1389 av Omanovic, Jasenko (s)

Omanovic, Jasenko (s)

den 19 juni

Fråga

2007/08:1389 Barns och ungdomars intresse för teknik och vetenskap

av Jasenko Omanovic (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Sverige är ett exportland. Stora delar av Sveriges exportprodukter konkurrerar inte med låga priser, utan med kvalitet och hög teknologi. Vår framtida konkurrenskraft kräver kontinuerliga insatser för att öka intresset för teknik och vetenskap hos barn och ungdomar så att de blir en naturlig och större del i deras liv än till exempel fotboll eller musik.

Föreningen Svenska Science Centers jobbar aktivt med att väcka barns och ungdomars intresse för teknik och vetenskap. Exportlandet Sverige har ett stort behov av fler naturvetare och tekniker. Det är färre sökande på just dessa utbildningar på universiteten i Sverige.

Statens stöd för föreningen Svenska Science Centers har i princip stått stilla sedan år 2004. För att kunna öka teknikintresset hos ungdomar behöver stödet till föreningen ökas, eftersom kostnaderna naturligtvis har ökat under åren och föreningen nu har svårt att klara av de 15 verksamheterna som finns utsprida över hela landet.

Avser utbildningsministern att verka för att öka anslaget till Föreningen Svenska Science Centers för att förbättra förutsättningarna för framtida jobb inom teknik och vetenskap?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-19 Anmäld: 2008-06-23 Besvarad: 2008-07-03 Svar anmält: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-03)