Barns läs- och skrivsvårigheter

Skriftlig fråga 2005/06:1838 av Pettersson, Marina (s)

Pettersson, Marina (s)

den 15 juni

Fråga 2005/06:1838 av Marina Pettersson (s) till statsrådet Lena Hallengren (s)

Barns läs- och skrivsvårigheter

Grunden för det livslånga lärandet läggs i en förskola och grundskola som ger goda grundkunskaper och en lust att lära. Därför har vi socialdemokrater prioriterat insatser tidigt i utbildningssystemet med en väl utbyggd förskola av hög kvalitet och en ökad lärartäthet i grundskolan med förstärkt kunskapsuppföljning. Tack vare en långvarig god socialdemokratisk utbildningspolitik för alla åldrar tillhör svenskarna i dag de bäst utbildade i hela världen.

Tyvärr finns det fortfarande vissa problem kvar. En av de viktigaste frågorna gäller de barn som har läs- och skrivsvårigheter och hur man ska hjälpa dem på bästa sätt. Många föräldrar upptäcker sina barns problem tidigt. Det är då viktigt att kommunerna agerar och ger den nödvändiga hjälpen i tid. Men det finns fall då kommunerna inte svarar upp mot de högt ställda krav som vi har. Det vill säga, de ger inte det stöd som krävs till de barn och ungdomar som har läs- och skrivsvårigheter.

Arbetet med att utveckla skolan är inget projekt som tar slut. Vi måste ständigt utveckla och förbättra den svenska utbildningen. Att kunna läsa och skriva hör till de absolut viktigaste faktorerna för att individen ska kunna leva ett gott liv. Och grunden till dessa kunskaper skapas framför allt under de tidiga skolåren. Därför är det så oerhört viktigt att de barn som har läs- och skrivsvårigheter får sina behov tillgodosedda.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga vad statsrådet avser att vidta för åtgärder för att möta de behov som finns för dem med läs- och skrivsvårigheter.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-06-15 Anmäld: 2006-06-15 Besvarad: 2006-06-29 Svar anmält: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-29)