Barnrättsperspektiv vid placering av ensamkommande barn

Skriftlig fråga 2014/15:659 av Yasmine Larsson (S)

Yasmine Larsson (S)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Enligt Barnkonventionen ska ensamkommande flyktingbarn ha samma rättigheter som barn som vuxit upp i Sverige och principen om barnets bästa ska vara vägledande under hela mottagandeprocessen.

Under våren har vi kunnat läsa om flera fall med kritik mot HVB-hem som tar emot ensamkommande flyktingbarn. Den senaste veckan har vi i Sydsvenskan/Helsingborgs Dagblad kunnat läsa en artikelserie om HVB-hem i Skåne som tagit emot många barn och ungdomar utan att ha tillstånd för sin verksamhet, och som tjänat enorma summor pengar samt haft personal på hemmen som inte haft tillbörlig utbildning.

Det har också visat sig att det har funnits brister i anvisningskommunernas hantering av de ensamkommande barnen och ungdomarna. Anvisningskommunerna, som ska ordna boende i HVB-hem eller familjehem på 48 timmar, har haft svårt att göra det vilket har lett till att oseriösa aktörer utan tillstånd och utan behörig personal har anlitats. Men det allvarligaste är att kommunerna sedan brustit i sin tillsyn av barnen. 

Situationen på en del HVB-hem har varit kaotisk. Vi har kunnat läsa om unga människor som försökt ta sitt liv, om aggressiv och outbildad personal och om förekomsten av droger på hemmen. Detta är barn och ungdomar som flytt krig och bär på traumatiska upplevelser. De behöver en lugn och stabil tillvaro.

Mot bakgrund av denna allvarliga situation vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att barnrättsperspektivet säkerställs för ensamkommande flyktingbarn som placeras i HVB-hem?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-12 Överlämnad: 2015-06-13 Anmäld: 2015-06-15 Svarsdatum: 2015-06-24 Sista svarsdatum: 2015-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga