Barnperspektivet vid hemlöshet

Skriftlig fråga 2008/09:820 av Särnblad, Anneli (s)

Särnblad, Anneli (s)

den 3 april

Fråga

2008/09:820 Barnperspektivet vid hemlöshet

av Anneli Särnblad (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Enligt en av Rädda Barnen nyligen publicerad rapport rymmer omkring 25 000 barn hemifrån årligen. Nästan häften av dem var under 15 år vid tillfället och 14 procent var under 12 år. En fjärdedel har varit med om fyra eller flera uppbrott. En stor majoritet av dem som rymde hemifrån gjorde det på grund av upplevda konflikter i hemmiljön.

För att hjälpa ungdomar saknas det ofta tillräckliga resurser, men också socialtjänstens sätt att arbeta kan vara ett problem. Familjeperspektivet gör att socialtjänsten i första hand alltid försöker få den unge att återvända till föräldrahemmet – trots att det i många fall är omöjligt på grund av missbruk, misshandel eller andra liknande omständigheter.

Sverige har varit en av de första undertecknarna av FN:s barnkonvention. Därför borde vi tillämpa barnperspektivet också i sådana här fall och utgå från barnets, inte föräldrarnas, bästa.

Avser statsrådet att vidta åtgärder så att socialtjänsten också i realiteten tillämpar barnperspektivet i enlighet med barnkonventionen i första hand vid barns hemlöshet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-04-03 Anmäld: 2009-04-03 Svar anmält: 2009-04-15 Besvarad: 2009-04-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-04-15)