barnomsorg

Skriftlig fråga 2002/03:419 av Lindström, Torsten (kd)

Lindström, Torsten (kd)

den 22 januari

Fråga 2002/03:419

av Torsten Lindström (kd) till statsrådet Lena Hallengren om barnomsorg

I Surahammar har Föreningen Barnens rätt till föräldrars tid samlat in namnunderskrifter motsvarande de 5 % av kommuninvånarna som krävs för att en kommunal folkomröstning ska prövas. Syftet med den föreslagna folkomröstningen är att möjliggöra ett ställningstagande till kommunal vårdlön. Initiativtagarna menar med rätta att det i dag föreligger en stark orättvisa i samhället. De föräldrar som väljer att vårda de egna barnen och därmed inte använder den kommunala barnomsorgen får inte någon ekonomisk ersättning av kommunen medan de föräldrar som har barn i kommunal barnomsorg får stora ekonomiska subventioner.

I det aktuella fallet avslogs folkomröstningskravet av kommunfullmäktige. Samtidigt visar alltfler rapporter att miljön i den kommunala barnomsorgen blir allt sämre. Större barngrupper, minskad personaltäthet samt dålig miljö för barn och vuxna innebär allt större påfrestningar. Det räcker inte med att tala om ökad personaltäthet. Snarare krävs mindre barngrupper, ökad valfrihet och ökad personaltäthet. Om fler föräldrar valde att stanna hemma med sina barn skulle trycket på den kommunala barnomsorgen minska och därigenom satsningar på kvalitet bli möjliga.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att tillvarata föräldrars önskan om att själva få vårda sina barn?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-01-22 Anmäld: 2003-01-22 Svar anmält: 2003-01-29 Besvarad: 2003-01-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-01-29)