barnomsorg på kvällar och helger

Skriftlig fråga 1998/99:150 av Sandlin, Lena (s)

Sandlin, Lena (s)
Fråga 1998/99:150 av Lena Sandlin (s) till socialministern om barnomsorg på kvällar och helger

den 4 december

Ett växande problem för barnfamiljer som arbetar inom serviceyrken är att öppettiderna tenderar att bli allt längre inom dessa branscher. Det gäller framför allt detaljhandeln, vården och hotell och restaurangbranschen. Den kommunala barnomsorgen stänger ofta i samband med kontorstiden 18.00, vilket innebär att föräldrar som har arbetstider på kvällarna i praktiken inte får tillgång till barnomsorg. Problemet finns även för helgarbetande småbarnsföräldrar.

Barnomsorgen skall vara till för alla. Det borde därför finnas möjlighet för kvälls- och helgarbetande föräldrar att erhålla barnomsorg. Det är främst en fråga om rättvisa. Men det finns också andra goda skäl för detta.

För det första skulle könsdiskrimineringen mot kvinnor som har barn eller eventuellt är potentiella mödrar minska. Arbetsgivarna inom dessa branscher är i dag avvaktande gentemot unga kvinnor för att de vet att de kan ha svårt att arbeta på obekväma tider när de får barn. Det kan vara en förklaring till att arbetslösheten är störst just bland unga kvinnor. För det andra skulle det göra det möjligt för småbarnsföräldrar att stå till arbetsmarknadens förfogande. När sysselsättningen nu tenderar att öka skulle ett större arbetsutbud innebära mindre risk för flaskhalsar och därmed mindre risk för inflationstryck.

Avser ministern att vidta några åtgärder för att ålägga kommunerna att i större utsträckning erbjuda barnomsorg på kvällar och helger?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-12-04 Anmäld: 1998-12-07 Besvarad: 1998-12-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga