Barnkanalen

Skriftlig fråga 2003/04:916 av Kihlström, Dan (kd)

Kihlström, Dan (kd)

den 15 mars

Fråga 2003/04:916

av Dan Kihlström (kd) till kulturminister Marita Ulvskog om Barnkanalen

Sveriges Televisions verksamhet finansieras via TV-avgiften, som för närvarande uppgår till 1 812 kr per år. Utöver TV-licensen ska utbudet vara gratis. Det framgår med tydlighet i propositionen Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002@2005: "Sveriges Televisions och Sveriges Utbildningsradios sändningar skall vara tillgängliga för allmänheten utan villkor om särskild betalning utöver erlagd TV-avgift." (prop. 2000/01:94 s. 59.)

Men många tittare måste i dag betala extra för att få tillgång till hela SVT:s utbud. Ca 50 % av Sveriges befolkning har kabel-TV. De två största leverantörerna är Com hem och UPC. Båda operatörerna tar betalt för Barnkanalen. Den tittare som vill se Barnkanalen via Com hem måste betala 1 188 kr per år. Den familj som har UPC:s kabel-TV måste betala 3 588 kr per år för att få tillgång till Barnkanalen. Orättvisan noteras också av "Must carry"-utredningen (SOU 2003:119) på s. 69 f. och 76 f.

Det är givetvis svårbegripligt för småbarnsfamiljer med ansträngd ekonomi att de först ska betala TV-avgift för att finansiera barnprogram av god kvalitet, och sedan betala en gång till för att kunna titta på kanalen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Barnkanalen ska vara tillgänglig "utan villkor om särskild betalning utöver erlagd TV-avgift"?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-03-15 Anmäld: 2004-03-16 Besvarad: 2004-03-24 Svar anmält: 2004-03-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-03-24)