Barnfattigdomen i Sverige

Skriftlig fråga 2007/08:1024 av Axelsson, Lennart (s)

Axelsson, Lennart (s)

den 28 mars

Fråga

2007/08:1024 Barnfattigdomen i Sverige

av Lennart Axelsson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Rädda Barnen presenterade nyligen sin årsrapport om barnfattigdomen i Sverige. Den visar att andelen barn som lever i fattigdom har minskat totalt sett sedan slutet av 1990-talet. Men skillnaden mellan olika grupper av barn har ökat. Vissa grupper har halkat efter och klyftorna har ökat kraftigt.

Enligt barnkonventionen har alla barn lika rättigheter. Alla ska ha samma möjligheter och ingen får diskrimineras. De har också rätt till en skälig levnadsstandard.

Regeringen har ansvaret för att Sverige lever upp till barnkonventionen och för att se till att barn i fattiga familjer får samma rättigheter som andra barn.

De försämringar som regeringen har genomfört i trygghetssystemen riskerar nu att förstärka denna bild och borde därför, ur framför allt ett barnperspektiv, noga analyseras.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka initiativ är statsrådet beredd att ta för att minska barnfattigdomen och därmed också klyftorna mellan olika barn?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-03-28 Anmäld: 2008-03-28 Besvarad: 2008-04-02 Svar anmält: 2008-04-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-04-02)