Barnen och de mänskliga rättigheterna

Skriftlig fråga 2011/12:224 av Hallengren, Lena (S)

Hallengren, Lena (S)

den 8 december

Fråga

2011/12:224 Barnen och de mänskliga rättigheterna

av Lena Hallengren (S)

till statsrådet Nyamko Sabuni (FP)

I slutbetänkandet från Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (SOU 2010:70 Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter) står det att rättigheterna ska behandlas på olika nivåer av utbildningsväsendet, från grundskola till högre utbildning. I de verksamheterna ska kunskaper om rättigheter förmedlas och verksamheterna utformas på ett sätt som förmedlar respekt för rättigheterna. Men förskolan, som är en del av skolväsendet, lämnas utanför. Syftet med betänkandet var att bidra till att tydliggöra de mänskliga rättigheternas roll som en gemensam internationell och nationell värdegrund för samhället. Jag tänker mig att även de små barnen bör omfattas av vår gemensamma nationella – och internationella – värdegrund och att även de har rätt till en verksamhet som överensstämmer med och förmedlar respekt för deras mänskliga rättigheter. Något senare beslutar regeringen att sprida strategin för att stärka barnets rättigheter.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Är det statsrådets avsikt att barnets rättigheter ska ses helt skilda från de övriga mänskliga rättigheterna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-12-08 Anmäld: 2011-12-08 Besvarad: 2011-12-14 Svar anmält: 2011-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-14)