Barnen i fokus

Skriftlig fråga 2008/09:286 av Pettersson, Marina (s)

Pettersson, Marina (s)

den 21 november

Fråga

2008/09:286 Barnen i fokus

av Marina Pettersson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Klyftan mellan dem med låg och dem med hög inkomst har aldrig varit större. Omkring en kvarts miljon barn i Sverige beräknas växa upp i fattiga familjer, i familjer där avsaknad av pengar är ett ständigt bekymmer. Generellt upplever barn i fattiga familjer större otrygghet både i skolan och i sitt bostadsområde. Och familjens ekonomi påverkar negativt barnens fritidsaktiviteter, deras liv och förutsättningar i stort och i smått. När andra barn deltar i idrottsklubbens cuper, shoppar nya kläder eller går på bio stannar de fattiga barnen oftast hemma. I de allra fattigaste familjerna i Sverige, år 2008, är det viktigaste att kunna servera mat till barnen. I ett Sverige i finansiell kris och med en lågkonjunktur där klassklyftor och socialt utanförskap ökar samt att ökad ohälsa följer i spåren av denna fattigdom måste insatser från samhället snarast komma till stånd.

I tider när finanskris råder och vi är i en begynnelse av lågkonjunktur behöver vi investera i barnen och deras familjer. Vi socialdemokrater vill därför vidta åtgärder som förhindrar varsel och uppsägningar i kommuner och landsting samt investera i utbildning för jobb. Vi vill också rikta stöd till barnfamiljerna genom ett extra barnbidrag och studiebidrag 2008, stärka flerbarnstillägget och höja underhållsstödet, investeringar som är nödvändiga för att ge barnfamiljer med små marginaler en bättre tillvaro. Finanskrisen påverkar barnen. Jag undrar när regeringen kommer att bidra till att gapet mellan fattiga och rika barnfamiljer minskar.

Avser finansministern, i denna finanskris, att vidta åtgärder som riktar sig till barnen och deras familjer i syfte att minska klyftorna mellan rika och fattiga familjer?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-11-21 Anmäld: 2008-11-21 Besvarad: 2008-11-26 Svar anmält: 2008-11-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-26)