barnbyn Skås bevarande

Skriftlig fråga 2004/05:1134 av Schyman, Gudrun (-)

Schyman, Gudrun (-)

den 3 mars

Fråga 2004/05:1134

av Gudrun Schyman (-) till statsrådet Morgan Johansson om barnbyn Skås bevarande

Barnbyn Skå startade 1947 som ett alternativ till dåtidens auktoritära syn på barn och barnuppfostran. Dr Gustav Jonsson med flera gjorde barnbyns banbrytande arbete välkänt inte bara inom landet utan också långt utöver landets gränser. Under 70-talet utvecklades ett nyskapande familjearbete och barnbyn har sedan dess inrymt lika delar familjebehandling, undervisning och forskning. I dag finns där en väl utvecklad kunskap om barns utveckling och behov, man erbjuder ett mångfasetterat behandlingsinnehåll och man utgör ett nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Det internationella utbytet har också utvecklats, inte minst inom forskningsområdet och det finns goda förutsättningar att utveckla barnbyn som ett internationellt center för socialt arbete.

Barnbyn är alltså både en nationell och en internationell angelägenhet. Verksamheten hotas nu av nedläggning, bland annat till följd av besparingsbeslut inom socialtjänsten i Stockholm.

Jag vill fråga statsrådet:

Tänker statsrådet ta några initiativ för att den nationellt och internationellt erkända kunskaps- och forskningsresurs som barnbyn Skå utgör ska kunna bevaras och utvecklas?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2005-03-03 Inlämnad: 2005-03-03 Besvarad: 2005-03-09 Svar anmält: 2005-03-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-03-09)