barnarbete

Skriftlig fråga 1997/98:798 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)
Fråga 1997/98:798 av Carina Hägg (s) till statsrådet Pierre Schori om barnarbete

Vi har kunnat se hur frihet för kapital, frånvaro av sociala regelverk, bristande demokrati, fattigdom och en oorganiserad arbetsmarknad påverkar barnens situation negativt. Men det är svårt att studera barnarbete då de berörda länderna ofta inte har någon tillgänglig statistik och de ansvariga företagen knappast har något intresse av att tala om i vilken omfattning de använder sig av barnarbetare. Och när det hettar till i debatten ser vi ofta att det formella ansvaret skjutits från det berörda företaget vidare ned till de mer svåråtkomliga små underleverantörerna. Men sitt moraliska ansvar kan aldrig företag som Ikea skjuta ifrån sig.

Barnkonventionen berör alla barn såväl innanför som utanför vår riksgräns. Och för mig lika som för regeringen är också FN:s konvention om barnens rättigheter en fråga som tas på stort allvar. Lite trögare har det varit ute i kommunerna men också där syns nu ett allt större intresse. Men vem knyter ihop krav på upphandling med frågan om barnarbete - vem kräver en "Codo of Condukt"? För mig är det en obehaglig dubbelmoral att samtala om barnarbete samtidigt som det rum man sitter i är inrett med produkter från just ett av de företag som utnyttjar barn.

Min fråga till regeringen är vilka åtgärder denna vidtagit för att företag som utnyttjar barn skall kunna uteslutas vid offentlig upphandling.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-05-28 Anmäld: 1998-06-02 Besvarad: 1998-06-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga