barnamord

Skriftlig fråga 1999/2000:291 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 26 november

Fråga 1999/2000:291

av Berit Jóhannesson (v) till utrikesminister Anna Lindh om barnamord

Enligt ett TT-meddelande (den 29 oktober 1999) har den tyska säkerhetstjänsten BND i en hemligstämplad rapport beskrivit hur förbrytare i Ryssland mördar hemlösa barn och ungdomar för att sedan sälja deras organ till rika patienter inom och utanför landet.

Det finns tydliga tecken på att verksamheten är organiserad, då det enligt rapporten t.ex. förekom en liga av läkare som upprättat en organbank med nedkylda organ från barn och ungdomar. Det har även visat sig att när det vid försäljning av organ till kunder i västländer behövts olika typer av dokument så har man fabricerat sådana.

Den ryska polisen saknar resurser att ingripa. Det är först när resterna av den mördade påträffats som polisen kan registrera försvinnandet.

Jag vill fråga utrikesministern:

Avser utrikesministern att uppmärksamma Ryssland om dessa brott mot barnkonventionen och mänskliga rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-11-26 Anmäld: 1999-11-30 Besvarad: 1999-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-12-02)