Barnäktenskap som inte upptäcks

Skriftlig fråga 2017/18:1377 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Migrationsverket har nyligen lämnat ett yttrande till finansutskottet angående regeringens proposition Ny möjlighet till uppehållstillstånd (prop. 2017:18/252). Regeringens lagförslag ger 9 000 personer som fått avslag på sin asylansökan, till övervägande majoritet män, en ny möjlighet att stanna i Sverige. Lagen är starkt kritiserad av flera remissinsatser. Lagrådet har även varit mycket kritiskt mot förslaget.

I Migrationsverkets skrivelse framkommer att de föreslagna lagändringarna gör att det i vissa fall kan vara till den sökandes fördel att prövas som vuxen. Det kan leda till att personer som är minderåriga ändrar sina uppgifter och i stället utger sig för att vara vuxna för att kunna dra nytta av den nya lagen. Enligt Migrationsverket riskerar det att leda till en situation där barnäktenskap inte kan identifieras.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att motverka att den föreslagna lagen försvårar upptäckandet av barnäktenskap i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-29 Överlämnad: 2018-05-30 Anmäld: 2018-05-31 Svarsdatum: 2018-06-07 Sista svarsdatum: 2018-06-07
Svar på skriftlig fråga