Barnahus

Skriftlig fråga 2005/06:1590 av Wahlgren, Marie (fp)

Wahlgren, Marie (fp)

den 11 maj

Fråga 2005/06:1590 av Marie Wahlgren (fp) till socialminister Berit Andnor (s)

Barnahus

Det har under en tid pågått försök med så kallade barnahus. Verksamheten innebär en samordning av myndigheternas insatser för barn som utsatts för övergrepp. I Skåne sker försöksverksamheten i Malmö. Det finns intresse för att verksamheten ska starta också på andra plaster i Skåne, till exempel i mellersta Skåne. Det är min övertygelse att den verksamhet som barnahusen utgör inte egentligen skulle behöva prövas som försöksverksamhet utan snabbt borde kunna utvecklas till en permanent verksamhet. En samordning på det sätt som sker i barnahusen där barnet sätts i centrum borde utan tvekan vara det naturliga sättet att arbeta med barn som utsatts för övergrepp.

Jag undrar därför vad ministern är beredd att göra för att utöka verksamheten med barnahus så att ett sådant kan etableras i mellersta Skåne.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-11 Anmäld: 2006-05-11 Besvarad: 2006-05-17 Svar anmält: 2006-05-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-17)