Barn till IS-anhängare

Skriftlig fråga 2018/19:813 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

För någon dag sedan kunde Sveriges Radios Ekoredaktion rapportera om Center mot våldsbejakande extremisms arbete. Det är en verksamhet som sorterar under Morgan Johansson som minister. Det uppgavs att centret förbereder för att fler barn till IS-anhängare ska kunna komma till Sverige.

Från regeringens sida har tidigare angivits att antalet föräldralösa barn beräknas till 12–14 stycken, varav flera redan nu åter befinner sig i Sverige. I övrigt antas det finnas kanske 60 barn som uppges ha en svensk koppling och minst en förälder kvar i livet.

Enligt Ekot vidtas nu vissa mått och steg: ”På Center mot Våldsbejakande extremism har man de senaste månaderna arbetat för att öka samhällets beredskap för att ta emot barn som kan komma tillbaka.” Det skulle i så fall innebära att barn separeras från sina föräldrar, vilket strider mot den princip Sverige hittills verkat efter. Eller så innebär det att vuxna IS-anhängare kan komma att tas till Sverige tillsammans med sina barn. 

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

Pågår ett arbete för att till Sverige ta barn till IS-anhängare som antas ha en svensk koppling?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-06-20 Överlämnad: 2019-06-24 Anmäld: 2019-06-25 Svarsdatum: 2019-07-08 Sista svarsdatum: 2019-07-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga