Barn till alkoholmissbrukare

Skriftlig fråga 2011/12:434 av Haddad, Roger (FP)

Haddad, Roger (FP)

den 28 februari

Fråga

2011/12:434 Barn till alkoholmissbrukare

av Roger Haddad (FP)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Det finns många barn som far illa i vårt samhälle. Oftast skyller man allt på skolan och att det är skolans ansvar att lösa problemen. Men skolans mandat och rektors ansvar har sina begränsningar. Socialtjänsten har ett stort ansvar och så även barnets föräldrar. Det finns fall där socialtjänsten inte lyssnar till barnet utan endast fokuserar på de vuxna, detta är något som bör förtydligas för landets socialtjänst.

Barn till alkoholmissbrukare är också en utsatt grupp. Exempelvis måste båda vårdnadshavarna samtycka för att barnet ska få delta i vissa stödinsatser för att minska risken att vistas och hamna i miljöer där det förekommer droger och alkohol. Det borde räcka med att en vårdnadshavare ansöker om ett sådant beslut, men frågan är om lagstiftningen är tillräcklig.

Socialtjänsten skulle i avvaktan på en lagändring kunna genomföra drogtester för föräldrar när man hämtar sitt barn exempelvis hos socialtjänsten för att förebygga att barnet hämtas upp av en förälder som är alkohol- eller drogpåverkad. Detta är exempel som kan uppstå vid växelvis boende.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson blir:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att ge socialtjänsten lagstöd att genomföra drogtester för föräldrar som misstänks vara drogpåverkade vid hämtning av barn?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-02-28 Anmäld: 2012-02-28 Besvarad: 2012-03-07 Svar anmält: 2012-03-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-03-07)