Barn som har skulder för vård

Skriftlig fråga 2008/09:718 av Brodén, Anne Marie (m)

Brodén, Anne Marie (m)

den 11 mars

Fråga

2008/09:718 Barn som har skulder för vård

av Anne Marie Brodén (m)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Barnombudsmannen och rikskronofogden översände i går en skrivelse till regeringen kring problemet med skuldsatta ungdomar. Det har framkommit att ungdomar, när de fyller 18, får inkassokrav på sig för skulder till sjukvården som deras föräldrar inte har betalat. Ett uppmärksammat exempel är den nyblivne 18-åringen Hampus Johansson, som är skyldig landstinget i Halland 5 145 kronor för obetalda räkningar till läkare och tandläkare under uppväxten.

Totalt 989 barn och ungdomar i Halland har skulder till landstinget. I hela landet hade närmare 80 000 barn skulder till privata och offentliga aktörer i november förra året.

Den 1 januari 2009 trädde en ny lag i kraft som bättre skulle skydda unga från inkassokrav på 18-årsdagen. Lagändringen gäller de avtal som ingås med privata företag, men konstigt nog inte den offentliga sektorn.

Alla parter är överens om att detta är orimligt och orättvist. Den gemensamma åsikten är att betalningsansvaret bör ligga på föräldrarna fullt ut. Det råder dock skilda meningar vilken lag som gäller i fallen om vårdskulder. Landstinget i Halland hävdar att de måste följa hälso- och sjukvårdslagen och rättspraxis. Barnombudsmannen hävdar att det i stället går att luta sig mot vad föräldrabalken säger.

Klart är att något måste göras, ingen ska behöva börja sitt vuxna liv som skuldsatt.

Avser statsrådet att arbeta för ytterligare en lagändring i hälso- och sjukvårdslagen så att vårdnadshavarna, inte barnen, ska stå som mottagare för krav på avgifter för vård och tandvård?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-03-11 Anmäld: 2009-03-11 Besvarad: 2009-03-18 Svar anmält: 2009-03-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-18)