Barn och cykling

Skriftlig fråga 2017/18:998 av Nina Lundström (L)

Nina Lundström (L)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Det är oroande att andelen barn som cyklar har minskat år efter år. Andelen barn i gruppen 7–14 år som cyklar en genomsnittlig dag har på 20 år minskat från 24 procent till 15 procent. Det är olyckligt, inte minst sett till folkhälsan. Barn behöver röra på sig mer. Det måste dock kännas tryggt att cykla både för föräldrar och barn. Det behövs god stadsplanering för att barn ska kunna gå och cykla till skolan. Men det räcker inte. Barn måste även få utöva cykling och lära sig trafikregler.

Regeringen har anslagit 9 miljoner kronor som kan sökas för olika cykelåtgärder. Det kan dock konstateras att ansökningar från cykelorganisationer som handlar om insatser för att just satsa på och öka barns möjlighet att cykla inte ges stöd. Detta synes märkligt när infrastrukturministern ibland framhåller att barnens möjlighet att cykla behöver stärkas.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att satsningar på barns cykling ska ges högre prioritet sett till fördelning av statliga anslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-08 Överlämnad: 2018-03-09 Anmäld: 2018-03-13 Svarsdatum: 2018-03-21 Sista svarsdatum: 2018-03-21
Svar på skriftlig fråga